CHOVAN Corporation s. r. o.

Cenník zemných a výkopových prác

Minibager 2t 22,00 €/hod
Cena prepravy zariadenia na stavbu 1,00 €/km
Nakládka/Vykládka 10,00 €
+421 940 232 400